Verbazingwekkend - robots met een garantie van 5 jaar!

Vele robots waaronder Robotmaaiers of Zwembadrobots, met hun technische verfijning volgens de laatste stand der techniek en indrukwekkende functies, niet te evenaren. Al onze robot produkten zijn gegarandeerd om u te voorzien van meer vrije tijd wat bijdraagt aan betere kwaliteit in het leven. “5 Jaar garantie” is ook het sleutelwoord als het gaat om de levensduur van al onze robot producten.

Vanwege de geavanceerde en laatste stand der techniek, zijn onze producten uiterst betrouwbaar en vrij van gebreken. En als er een fabricagefout dan wel storing optreedt, dan kunt u rekenen op een garantie dat - met veel producten - veel verder gaat dan het wettelijke minimum.

Volledige zekerheid gedurende vele jaren
Onze 5 jaar garantie op gelabelde producten is, aan de ene kant, een teken van kwaliteit en aan de andere kant een zeer speciale service voor u als klant. Dat omvat ook u te informeren over alle details en voorwaarden van onze garanties en welke diensten u van ons kunt verwachten.

Wat houdt de garantie in?
De 5-jaar garantie dekt apparaten gekocht van ons toen vergezeld van een kwitantie of een ander document dat de geldigheid van een garantie van 5 jaar bewijst. De 5-jaar garantie eindigt vijf jaar nadat het apparaat is aangeschaft. De garantie is geldig voor garantieclaims die zich voordoen binnen het Europese continent.

Een aanspraak op garantie is geldig wanneer het door u aangeschafte apparaat defect is geraakt door een van de onderstaande oorzaken:

 • productiefout en materiaaldefect.
 • directe effecten van elektrische energie als gevolg van aardsluiting, kortsluiting, excessieve toename van de stroomsterkte, overspanning en dergelijke. Niet onder de garantie vallen schade veroorzaakt door invloeden van buitenaf, zoals een indirect flitsen in het circuit of brandschade. Dergelijke buitenaf toegebrachte schade kan worden gedekt onder bepaalde omstandigheden via uw inboedelverzekering.
 • meet-, controle- en veiligheidsvoorzieningen mislukkingen.
 • overdruk uitzondering explosies.
 • implosie en andere gevolgen van onderdruk.
 • gebrek aan water in de stoomketel en andere apparaten.
 • uitbarstingen als gevolg van centrifugale kracht.

In het kader van de verlengde garantie, worden bedieningsfouten opgenomen in de garantie voor zover zij afbreuk doen aan de functies en niet een overtreding van de gebruiksaanwijzing vertegenwoordigen. Voor dergelijke gevallen zullen wij u een bedrag van € 84,00 inclusief BTW in rekening moeten brengen.

Wat valt niet onder de garantie?

 • Slijtage, scheuren en schade aan slijtage gevoelige onderdelen.
 • Schade die geen afbreuk doen aan de technische functionaliteit van het apparaat, zoals krassen en slijtage.
 • Schade of vernietiging als gevolg van opzet of grove nalatigheid handelen of nalaten van de zijde van de koper of andere gebruikers van het apparaat.
 • Schade of vernietiging veroorzaakt door verkeerde installatie / montage, door onjuiste reparaties / aanpassingen door onjuist, niet bedoeld of ongewone gebruik of het schoonmaken van het apparaat - vooral wanneer instructies van de fabrikant niet worden opgevolgd - en bedieningsfouten.

 

ENGLISH VERSION

 

Amazing – lots of our robots come with a 5-year guarantee!

Our extended warranty protects your device in accordance with the following warranty terms and conditions. This does not affect your statutory rights, in particular those regarding warranty claims and potential claims under product liability legislation.

Our Extended Warranty

What does the extended warranty cover?
The extended warranty is valid for any device purchased from us where the sales receipt or a separate document explicitly states that the extended warranty applies. However, the extended warranty does not apply to software or storage media.

For how long is the extended warranty valid, and what geographical area does it cover?
The extended warranty begins immediately following the 24-month statutory warranty period and following the expiry of any guarantee(s) offered by the manufacturer. The extended warranty ends five years after the device was purchased. It is valid for warranty claims arising in Europe.

Warranty Claims

When can I make a warranty claim?

You can make a warranty claim if the device you purchased is damaged or destroyed as a result of:

 • construction fault, calculation error, casting defect, material defect and production fault.
 • direct effects of electrical energy as a result of ground fault, short circuit, excessive increase in the current strength, electrical arc-over, formation of electrical arcs, insulation faults, excess voltage and the like. Not covered by the guarantee are damage caused by external influences, such as a bounce flash in the circuit or fire damage. Such externally induced damages can be covered under certain circumstances with your household insurance.
 • measuring, controlling and safety devices failures.
 • overpressure other than explosions.
 • implosion and other effects of under pressure.
 • lack of water in steam boiler and other apparatus.
 • bursts due to centrifugal force.
 • User errors are covered by the extended warranty to the extent that they impair functionality and do not constitute a violation of the user manual. For cases like this we charge a deductible of EUR 84 including VAT.

The following are excluded from warranty claims:

 • Wear and tear and damage to expendable parts
 • Damage that does not impair the technical use of the device, e.g. scratches of scuffs
 • Damage or destruction due to intentional or grossly negligent actions of failure to act on the part of the buyer or other person using the device.
 • Damage or destruction caused by installation work being carried out of someone who is not a professional, improper repairs/interventions, improper or unusual use or cleaning of the device or use or cleaning that is otherwise not as intended – especially where this is in breach of the manufacturer’s instructions - as well as user error.

What service do we provide in the event of a warranty claim?

 • 1. If a repair is technically and objectively possible and is not uneconomical and the costs of the repair do not exceed the fair value of the device (see item 3), then the device will be professionally repaired and the costs incurred will be reimbursed in accordance with the warranty.
 • 2. If a repair is technically or objectively not possible or is uneconomical (write-off), you will receive a replacement device of the sample type and quality that is worth an amount up to the fair value of the original device (see item3). The damaged or destroyed device must be returned to us at which point it becomes our property.
 • 3. The fair value is defined as a proportion of the purchase price as stated on the sales receipt: 80% in year 3 following the purchase; 70% in year 4 and 60% in year 5. Is your device malfunctioning or faulty? Contact us anytime. Please have your original sales receipt to hand.